Technická pomoc Náchod

21.08.2012 20:46

Dne 21.8.2012 vyjíždí naše jednotka s vozidlem CAS 32 Tatra T148 s osádkou v počtu tří mužů ( jmenovitě: strojník - Fanda Jirava, velitel - Míra Veselík a maník Patrik Haller ) na technickou pomoc do městské části Náchod, zde je již přítomna jednotka SDH Náchod. Naše jednotka za pomoci jednoho proudu C a místního SDH čistila požární nádrž od nánosů bahna. Jelikož po vyčerpání Tatry byla potřeba ještě drobné nečistoty odstranit, rozhodl náš velitel o nabrání vody u nadzemního hydrantu na Náchodském sídlišti. Po opětovném vyčerpání vody se naše jednotka vrátila opět k tomuto hydrantu, tentokráte jsme však po naplnění cisterny zamířili na naši domovskou základnu.