HODNOTÍCÍ VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA 2012

08.01.2012 14:51

Sbor dobrovolných hasičů Tábor Vás tímto srdečně zve na hodnotící výroční valnou hromadu, která se koná dne 20. ledna 2012 od 19:00 v hasičské zbrojnici SDH Tábor, Bydlinského 2991.

PROGRAM: 

1.)  Zahájení.

2.)  Volba návrhové komise.

3.)  Zpráva o činnosti sboru za rok 2011 a návrh plánu práce na rok 2012.

4.)  Zpráva o hospodaření sboru za rok 2011.

5.)  Zpráva revizní a kontrolní rady SDH.

6.)  Organizační záležitosti SDH.

7.)  Diskuse

8.)  Zpráva návrhové komise.

9.)  Usnesení.

10.) Závěr.

 

Oznámení členům Sboru:

ÚČAST VE VYCHÁZKOVÉM STEJNOKROJI ŽÁDOUCÍ.

PO SCHVÁLENÍ VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU NA ROK 2012 MOŽNOST JEHO ZAPLACENÍ.

PO UKONČENÍ HVVH SE KONÁ POSEZENÍ V KLUBU HASIČŮ.