Historie

Píše se rok 1868, rok kdy v průběhu velkého táboru lidu byl z hory Říp, hory Blaník vyzvednut a slavnostně dopraven do Prahy jeden ze základních kamenů Národního divadla a v této době, v tomto roce je ve městě Táboře datováno založení dobrovolné požární ochrany.

 

V  roce 2013 tomu bude 145 roků přesně dne 20. prosince 1868 kdy byl sbor dobrovolných hasičů královského města Tábor založen jako v pořadí šestý sbor v zemích českých. Předsedou tohoto hasičského sboru se stává Alois Pekárek a jako velitel je zvolen Hugo Suchomel. Sbor byl ustanoven v počtu 17.členů přispívajících a 50.činných.

 Většina hasičských sborů má také svůj prapor. Hasiči při založení sboru v roce 1868 pravděpodobně prapor neměli. První doložená fakta o existenci praporu se datují do roku 1881 kdy byl prapor zhotoven a vysvěcen dne 4.května k památce sv. Floriana. Tento pravděpodobně první prapor sboru se ale do dnešních dnů nedochoval. Rok 1885 nechala na vlastní náklady manželka velitele sboru, p. Barbara Klierová zhotovit prapor nový. Tento prapor je v současné době uložen ve státním archívu.

 

Technické vybavení sboru bylo při jeho založení jednoduché. Jednalo se pouze o drobnějším technické náčiní. Teprve v roce 1893 dostává sbor darem od obce táborské, novou parní stříkačku zhotovenou firmou R.A.SMEKAL. pořizovací cena tehdy činila 3700,- zlatých.

K uhrazení této částky přispěl zemský fond hasičský 450,- zlatými. Tato parní stříkačka byla v provozu až do roku 1945. V dnešní době je stále funkční a je umístěna v hasičské zbrojnici. Další historické fotky kolem roku 1905 -1945 od pana MVDr. Josefa Steinbacha. Foto zde.Po roce 1989 došlo ve výbavě sboru k výraznému posílení nákupem cisternového automobilu CAS 16 PRAGA NTS 265 v ceně 5 500 000,- Kč. Před rokem 2002 SDH Tábor sídlil na starém městě. Zde jsou fotky staré zbrojnice po opuštění. 

Roku 2002 byla v ulici Bydlinského 2991 vybudována nová hasičská zbrojnice, kdy Sbor dobrovolných hasičů Tábor dnes sídlí a kde mu byl v roce 2006 předán do užívaní cisternový automobil CAS 32 Tatra 148 a v roce 2009 byl předán nový cisternový automobil CAS 15 Man. V průběhu roku 2010 - 2013 bylo zakoupeno mnoho vybavení, mezi vyznámné bych zmínil čluny s motory a nový přivěs za osobní vozidlo.  V roce 2013 byl předán nový dopravní automobil DA 12 Iveco Daily za 1 000 000Kč.