HVVH je již minulostí

22.01.2012 13:00

Dne 20.1.2012 proběhla v klubovně hasičů SDH Tábor hodnotící výroční valná hromada. Byly projednány důležité informace o chodu sboru, samozřejmě, že zazněla i nějaká ta čísla ( o výjezdech, financích atd.). Za městský úřad se valné hromady zůčastnili Ing. Jiří Fišer - starosta města Tábora, Ing. Lenka Horejsková - místostarostka města Tábora a Mgr. Vladimír Helma - vedoucí odboru vnitřních věcí města Tábora, za HZS vystoupil ředitel ÚO Tábor plk. Ing. Petr Hojsák, za OHS Tábor vystoupil starosta OHS Alois Pazdera a člen OKRR OSH Tábor Josef Krejčí. Tímto bychom chtěli našim hostům poděkovat za účast na naší hodnotící výroční valné hromadě a za jejich přednesené příspěvky.